การสอบออนไลน์ PRETCAS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สนับสนุนโดย
 • มากกว่า 70,000 คน ร่วมสอบในปีที่ผ่านมา
 • +แม่น : เก็งข้อสอบ'62 การันตีจาก 10 สถาบันระดับประเทศที่ร่วมออกข้อสอบ
 • +ครบ : ทุกการสอบมากกว่า 28 วิชา 9 วิขาสามัญ GAT PAT O-NET กสพท
 • +เหนือกว่า : ด้วยการวิเคราห์จุดอ่อน-จุดแข็งแต่ละวิชา พร้อมประเมินโอกาสสอบติด
สมัครแล้ว
อัปเดต 06 เม.ย. 2562 เวลา 18.54 น.
58,698
และอีก 25,000 คน (แบบโรงเรียน)
ผู้สมัครล่าสุด
สุขภัทร์ ชุติขจร
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
06 เมษายน 2562 เวลา 18.54 น.

GAT ความถนัดทั่วไป

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วนพล อมรโชติ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 273.21

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สหัสวดี ขุนเมือง เตรียมอุดมศึกษา 300.00

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 243.00

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พงศภัค พูลทัศฐาน อัสสัมชัญ 270.00

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 เพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 260.00

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ เตรียมอุดมศึกษา 255.00

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศศิกานต์ จิตใจงาม ศรียานุสรณ์ 300.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 จิรพัฒน์ จิตใจงาม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 300.00

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 เตชิษฏ์ เกตุบุญลือ 276.00

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 92.00

9 วิชาสามัญ สังคมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สุธางศุ์รัตน์ หน่อตุ่น สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 84.00
2 ธนวรรธ คำอ้าย พะเยาพิทยาคม 84.00
3 ธีรวัฒน์ บุญล้น ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 84.00
4 ชญานี จิตตรีประเสริฐ มหิดลวิทยานุสรณ์ 84.00

9 วิชาสามัญ อังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สิรภพ วนเวชกุล เตรียมอุดมศึกษา 91.25

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 เปรม เริกสำราญ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
2 ปฏิพัทธ์ เขียวเนียม ผดุงราษฎร์ 100.00
3 ดั่งฤทัย อินมณี บุญวาทย์วิทยาลัย 100.00

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 94.00

9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 96.00

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภัทร์ แสงศิริวุฒิ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00

9 วิชาสามัญ เคมี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 กัญจน์ ริ้วรุจา มหิดลวิทยานุสรณ์ 80.00

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 กัญจน์ ริ้วรุจา มหิดลวิทยานุสรณ์ 83.75
2 ธนกร ประไพสิทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 83.75

วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 จิรพัฒน์ จิตใจงาม เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 300.00

วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศศิกานต์ จิตใจงาม ศรียานุสรณ์ 75.00

วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศศิกานต์ จิตใจงาม ศรียานุสรณ์ 100.00

O-NET ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 83.00

O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศวิตา เปี่ยมทองคำ ราชินีบน 82.00
2 โชติ วีระกุล อุทัยวิทยาคม 82.00
3 ดวงพร ผ่าว้อ แม่จันวิทยาคม 82.00

O-NET อังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ ไทยคริสเตียน 90.00

O-NET คณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วัชรพล บุญชู ศรัทธาสมุทร 90.00

O-NET วิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วสุวดี คงเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 84.35

O-NET ภาษาไทย (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปิ่นพลอย บุบผามาลัย เกาะพะงันศึกษา 66.00
2 กิ่งมณี พรปรัชญากุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 66.00

O-NET อังกฤษ (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วินิธา จึงวิวัฒนาภรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช 98.00

O-NET วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 Kratong SSSS บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 70.00

O-NET คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ณธร ปรีชาชัยสุรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 92.00

จากเสียงตอบรับจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เข้าร่วมสอบมากกว่า 70,000 คน โดยมีการสอบทั้งแบบออนไลน์และโรงเรียนจัดสอบกว่า 200 โรงเรียน ทำให้โครงการ PRETCAS เป็นการทดสอบเพื่อเตรียมตัวก่อนจะสอบจริง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

PRETCAS ช่วยน้องอย่างไร ?

 • รู้คะแนนก่อนสอบจริง ทำให้ทราบว่ามีโอกาศสอบติดในคณะที่ใผ่ฝันหรือไม่
 • รู้แนวข้อสอบที่จะออกในปีนี้
 • รู้จุดอ่อนของตัวเอง พร้อมเนื้อหาที่ต้องปรับปรุง
 • ได้คอร์สเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด รู้ว่าข้อสอบจะออกแนวไหน วางแผนอย่างไร เทคนิคการทำข้อสอบ

กำหนดการสอบ

เปิดรับสมัคร
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561
สอบออนไลน์
1-11 พฤศจิกายน 61 สอบ GAT/PAT และวิชาเฉพาะ
12-18 พฤศจิกายน 61 สอบ O-NET
19-30 พฤศจิกายน 61 สอบ 9 วิชาสามัญ
ประกาศผลสอบแบบละเอียด + Super Report
10 ธันวาคม 2561 * เทียบกับนักเรียนทั่วประเทศ
ดูคอร์สแก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย
10 ธันวาคม 2561
ประเมินโอกาสสอบติด
17 ธันวาคม 2561
สอบถามละเอียดและรับสิทธิพิเศษเพียง Add Line @Pretcas
28
วิชา
จัดสอบมากที่สุดในประเทศ
ถึง 28 วิชาครอบคลุมวิชาหลัก
ในการสอบเข้า
14
สถาบันกวดวิชา
แม่นยำที่สุด
ออกข้อสอบโดย 14 สถาบันกวดวิชา
ชั้นนำของประเทศ
3
Premium
สำหรับผู้สมัครแบบ Premium จะได้รับ
Super Report ระบุเนื้อหาที่ตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด รู้โอกาสสอบติดก่อนสอบจริง
คอร์สติว แบบละเอียดทุกข้อ

ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ

+++ ครบที่สุด มากที่สุด เก่งที่สุด ดีที่สุด +++

วิชาที่จัดสอบ ม.ปลาย
 • GAT ตอนที่ 1 เชื่อมโยง
 • GAT ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
 • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT71 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT73 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT74 ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT77 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
 • 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
 • 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
 • 9 วิชาสามัญ อังกฤษ
 • 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
 • 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2
 • 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
 • 9 วิชาสามัญ เคมี
 • 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา
 • วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.
 • วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.
 • O-NET ภาษาไทย
 • O-NET สังคมศาสตร์
 • O-NET อังกฤษ
 • O-NET คณิตศาสตร์
 • O-NET วิทยาศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ ม.ปลาย

GAT ตอนที่ 1 เชื่อมโยง (พี่เฟลมมี่)
GAT ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ (ครูพี่โอม)
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (ครูพี่ตูน)
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (พี่ป็อป พี่ผิง พี่ไตเติ้ล)
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (พี่นัน)
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (ครูพี่เบียร์)
PAT71 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (ครูพี่เก้า)
PAT73 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (ครูพี่บี)
PAT74 ความถนัดทางภาษาจีน (ผศ.ดร.บุรินทร์)
PAT77 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (พี่เบียร์)
9 วิชาสามัญ ภาษาไทย (ครูพี่หมุย)
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา (ครูพี่หมุย)
9 วิชาสามัญ อังกฤษ (ครูพี่โอม)
9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (ครูพี่ตูน)
9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (ครูพี่เจต)
9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (พี่แบร์รี่)
9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (ครูพี่นัน)
9 วิชาสามัญ เคมี (อ.ไมธ์)
9 วิชาสามัญ ชีววิทยา (ครูพี่ป็อป)
วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) (ครูพี่ทามย์)
วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ. (ครูพี่มายด์)
วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ. (ครูพี่หมุย)
O-NET ภาษาไทย (ครูคริส)
O-NET สังคมศาสตร์ (พี่โดม)
O-NET อังกฤษ (ครูอาร์ม)
O-NET คณิตศาสตร์ (ครูพี่เจต)
O-NET วิทยาศาสตร์ (พี่แบร์รี่)
วิชาที่จัดสอบ ม.ต้น
 • O-NET ภาษาไทย (ม.ต้น)
 • O-NET อังกฤษ (ม.ต้น)
 • O-NET วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
 • O-NET คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

ผู้ออกข้อสอบ ม.ต้น

O-NET ภาษาไทย (ม.ต้น) (ครูเด่น)
O-NET อังกฤษ (ม.ต้น) (พี่อาร์ม)
O-NET วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) (ครูพี่ไตเติ้ล พี่ผิง)
O-NET คณิตศาสตร์ (ม.ต้น) (พี่เจต)

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่จะได้รับในการสมัครแต่ละแบบ

แบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สอบฟรี GAT ไทย อังกฤษ
 • สอบฟรี PAT 1,2,3,5,7.1,7.3,7.4,7.7
 • สอบฟรี 9 วิชาสามัญ ครบทุกวิชา
 • สอบฟรีวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี O-NET ม.ปลาย และ ม.ต้น
 • Startdard Report กราฟสถิติเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
สมัครแบบฟรี
แบบ Premium
วิชาละ 100 บาท
*ยกเว้นวิชาเฉพาะ
 • สอบฟรี GAT ไทย อังกฤษ
 • สอบฟรี PAT 1,2,3,5,7.1,7.3,7.4,7.7
 • สอบฟรี 9 วิชาสามัญ ครบทุกวิชา
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.
 • สอบฟรี O-NET ม.ปลาย และ ม.ต้น
 • Startdard Report กราฟสถิติเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียน กับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
 • ใบประกาศนียบัตร แสดงถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Portfolio)
 • พิเศษ! คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62พร้อมเฉลยแนวข้อสอบปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ มูลค่า 900 บาทต่อวิชา
 • พิเศษ! Super Report รายงานคะแนนสอบแบบละเอียด พร้อมระบุจุดอ่อน-จุดแข็ง ในแต่ละหัวข้อ ของแต่ละวิชาเพื่อนำไปวางแผนการอ่าน/การติวอย่างมีเป้าหมาย
 • พิเศษ! ดาวน์โหลดข้อสอบTCAS'62 (เพื่อนำไปทบทวนและประกอบการติวในคอร์สเก็งแนวข้อสอบของ TCAS'62)
 • พิเศษ! โปรแกรมจำลองการเลือกคณะในกสพท และAdmissions ทำให้คุณรู้ก่อนทันทีว่าจะสอบติดหรือไม่
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด TCAS แบบ Gold
สมัครแบบ Premium

ตัวอย่าง SuperReport และคอร์สเฉลยแบบละเอียด

ประกาศนียบัตร เข้าร่วมโครงการ

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
ประกาศนียบัตรผู้ทำคะแนนสูงสุด

ขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PRETCAS’62 แบบโรงเรียน

สมัครแบบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้นักเรียนสอบทั้งระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบจริง ท่านจะได้รับ

School Report สำหรับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน

 • ค่าสถิติคะแนนสอบแต่ละวิชา
  เพื่อทราบว่าแต่ละวิชานักเรียนทำคะแนนได้เท่าใด มีจุดอ่อนในวิชาใด ในรูปแบบกราฟ และค่าสถิติ ทั้งแบบรายโรงเรียน
  รายระดับชั้น และรายห้อง ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละวิชา
  ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายงานผลคะแนนสอบรายคน
  เพื่อปรินส์ให้นักเรียนและมอบให้กับผู้ปกครอง
 • Ranking ของนักเรียน
  ลำดับที่นักเรียนได้ในการสอบแต่ละวิชาว่าอยู่อันดับที่เท่าใด เรียงจากนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุด ไปหานักเรียนคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนสนใจสมัครสอบทั้งระดับและสอบถามเข้ามาทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก
เพื่อความรวดเร็วคุณครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000